Meteorologija ili metereologija pravopis – kako se piše

Meteorologija ili metereologija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati meteorologija.

Data reč potiče iz grčkog jezika od reči – meteorologija, a predstavlja nauku koja proučava atmosferu i sve pojave u njoj.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Jedina nauka koja mi privlači pažnju jeste meteorologija.

– Meteorologija mi je oduvek delovala kompleksno.

– Meteorologija je jedna veoma zabavna nauka.

– Odgovori mi na pitanje šta je meteorologija i čime se bavi.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...