Moga ili mojega pravopis – kako se piše

Moga ili mojega pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

U prvom licu jednine prisvojna zamenica ima dva oblika.

Prvi oblik glasi mojeg(a), a drugi oblik glasi moga.

Drugi oblik je zapravo nastao od prvog i to pomoću odredjenih glasovnih promena.

Prva glasovna promena jeste gubljenje suglasnika gde se suglasnik j izgubio izmedju vokala e i o, pa smo tako dobili oblik moega. Druga glasovna promena je promena e u o, i tako smo dobili oblik mooga. Treća glasovna promena jeste sažimanje samoglasnika i tako smo dobili konačni oblik moga.

Dakle, oba oblika reči su sasvim pravilna a mi ćemo navesti par primera rečenica za oba:

– Nisam odavno gledala mojega brata kako igra fudbal.

– Mojega tatu svi poznaju kao jednog velikog šaljivdžiju.

– Da li si videla mog strica danas na pijaci?

– I mog dedu su zvali da učestvuje u takmičenju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...