Monodrama ili mono drama pravopis – kako se piše

Monodrama ili mono drama pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati monodrama.

U datoj reči javlja se prefiksoid mono, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Primeri: Monoton, monolog, monokultura, monografija, monogamija, u ovom slučaju monodrama, i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Kako se zvala jučerašnja monodrama, ne mogu se setiti naziva?

– Monodrama mi najviše odgovara i u njoj se najbolje snalazim na sceni.

– Koja monodrama je na programu večeras?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...