Moram ili mora da pravopis – kako se piše

Moram ili mora da pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol morati je modalni glagol što znači da je nepotpun, odnosno da u rečenici ne može stajati samostalno. On upotpunjuje značenje glagola ispred kojeg se nadje.

Navedeni glagol upotrebljava se na dva načina:

1. U složenom predikatu – moram

2. U modalizovanom imenskom predikatu – mora da

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna a mi ćemo sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Najkasnije do prekosutra moram predati ovaj rad profesorki.

– Sutra moram raditi drugu smenu zato što se kolegenica razbolela.

– On mora da ide kod doktorke po opravdanje.

– Mora da bude dobar na časovima ako misli da položi taj predmet.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...