Motor ili motocikl pravopis – kako se piše

Motor ili motocikl pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Reč motor potiče iz latinskog jezika od reči – motor  a predstavlja mašinu koja pretvara odredjenu vrstu energije u mehanički rad. Medjutim, motor je i drugi naziv za motocikl.

Reč motocikl potiče iz latinskog jezika od reči – motus  što znači kretanje, i iz grčkog jezika od reči – kyklos  što znači točak, tako da motocikl predstavlja vozilo koje se kreće pomoću dva točka.

Zaključili smo da su oba oblika reči potpuno pravilna i sada ćemo napisati nekoliko primera rečenica za oba:

– Tvoj motor je veoma moderan, mnogo mi se dopada.

– Koliko kubika ima ovaj motor?

– Moj motocikl jeste star ali me i dalje veoma dobro služi.

– Da li mogu pozajmiti tvoj motocikl?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...