Na daleko ili nadaleko pravopis – kako se piše

Na daleko ili nadaleko pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati nadaleko.

Prilog nadaleko piše se sastavljeno a ima značenje veoma daleko, odnosno u daljinu.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– On je nadaleko poznat, kako nisi čula za njega nikada do sada?

– Nisam upoznata sa tim nadaleko čuvenim palatama.

– Nadaleko se čulo da smo osvojili prvo mesto.

– Nadaleko poznata pevačica večeras održava koncert u našem gradu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...