Na dohvat ili nadohvat pravopis – kako se piše

Na dohvat ili nadohvat pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati nadohvat.

I predlog i prilog nadohvat pišu se sastavljeno i imaju značenje veoma blizu.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Bilo mi je nadohvat ruke ali nisam stigla da uzmem.

– Sada vam je sve nadohvat ruke, nadamo se da smo vam olakšali posao.

– Moram pomeriti ovu policu sa lekovima jer je nadohvat ruke deci.

* Odvojeno se piše jedino u slučaju kada je imenica dohvat u dativu i vokativu jednine, i tada će glasiti na dohvatu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...