Na izgled ili naizgled pravopis – kako se piše

Na izgled ili naizgled pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnoson naizgled, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji ima značenje prividno.

Odvojeno, odnosno na izgled, piše se u slučaju kada predlog na služi za isticanje imenice izgled, koja još znači i spoljašnost.

Prema tome, oba oblika su potpuno pravilna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Činilo se naizgled lako, medjutim dosta smo se namučili.

– Naizgled deluje veoma teško ali ti mogu reći da smo brzo završili.

– Naizgled dobar sve nas je tako lako prevario.

– Večeras je akcenat stavio na izgled.

– Utrošio je dosta vremena na izgled, tekstom se nije nimalo pozabavio.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...