Na niže ili naniže pravopis – kako se piše

Na niže ili naniže pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnosno naniže, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji ima značenje nadole, odnosno u pravcu spuštanja.

Odvojeno, odnosno na niže, piše se u slučaju kada predlog na služi za isticanje.

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna a mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Nije dozvoljeno udarati od pojasa naniže.

– Kada prodjemo ovu krivinu spuštaćemo se naniže.

– Ne možeš pasti na niže od ovoga.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...