Na primer ili naprimer pravopis – kako se piše

Na primer ili naprimer pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, dakle na primer.

U ovom slučaju imamo predlog na ispred imenice primer, pa se iz tog razloga piše odvojeno.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se ovaj izraz pravilno upotrebljava:

– Reci mi na primer, koje jelo najviše voliš da spremaš a koje da jedeš?

– Na primer, on ti je dao dve jabuke a ti već imaš tri, koliko jabuka sada imaš?

– Uradi sve zadatke sa na primer 23. strane iz zbirke zadataka.

– Hajde da se pretvaramo da smo na primer ti i ja sestre, da vidimo kako će odreagovati.

 

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...