Na radiju ili na radiu pravopis – kako se piše

Na radiju ili na radiu pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati na radiju.

Imenica radio se menja po padežima na sledeći način:

Nominativ: Radio

Genitiv: Radija

Dativ: Radiju

Akuzativ: Radio

Vokativ: Radio

Instrumental: Radiom

Lokativ: Radiju

Zaključujemo da se suglasnik j piše u slučaju kada se nadje izmedju vokala a, e, u i vokala i, a ne piše se u slučaju kada se nadje izmedju vokala a, e, u i vokala o.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Na radiju oko 15h popodne puštaju moje omiljene pesme.

– Nekoliko meseci sam radila na radiju, bila sam voditelj jedne poznate radio stanice.

– Sada će na radiju puštati samo nove hitove.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...