Na ruku ili naruku pravopis – kako se piše

Na ruku ili naruku pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnosno naruku, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji ima značenje u korist.

Odvojeno, odnosno na ruku, piše se u slučaju kada predlog na služi za isticanje imenice ruka kada je u dativu, akuzativu i lokativu jednine.

Dakle, oba oblika su potpuno pravilna a mi ćemo sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Celo veče ti je sve išlo naruku, imao si puno sreće.

– Nikada mi ove igre nisu išle naruku, uvek sam gubio u svim kartaškim igrama.

– Nemoj još uvek stavljati narukvicu na ruku dok ne pokažemo mojoj mami.

– Stavi prsen na ruku izgubićeš ga.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...