Na te ili nate pravopis – kako se piše

Na te ili nate pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, dakle na te.

Lična zamenica i predlog na uvek se pišu odvojeno. Primeri: Na nas, na vas, na mene, na tebe, na njih, na nju, na sebe, na me, u ovom slučaju na te, i tako dalje.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Kad pomislim na te uvek se oraspoložim.

– Na te mislim svaki dan, nedostaješ mi mnogo.

– Ne mogu se ljutiti na te jer te previše volim.

– Srećna sam kada na te mislim zato što si mi izuzetno drag.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...