Na zdravlje ili nazdravlje pravopis – kako se piše

Na zdravlje ili nazdravlje pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, odnosno nazdravlje.

Uzvik i prilog nazdravlje koriste se kada nekome čestitate nešto, ili u slučaju kada neko kine.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Nazdravlje vam bilo, neka ste dugo srećni i zadovoljni.

– Nazdravlje domaćine, neka ti je srećna slava.

– Posle ovako lepog govora ostaje nam samo da nazdravimo, nazdravlje dragi moji.

– Danas sam dvanaest puta kinuo, i ti si mi dvanaest put rekla nazdravlje.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...