Načisto ili na čisto pravopis – kako se piše

Načisto ili na čisto pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnosno načisto, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji ima značenje potpuno ili sigurno.

Odvojeno, odnosno na čisto, piše se u slučaju kada predlog na služi za isticanje.

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Načisto sam se pomirila sa tim da više nismo dobri prijatelji.

– Nisam nikada bila načisto sa njom zbog toga što me izbegava.

– Ostavi ove stvari na čisto i uredno mesto.

– Tegle koje sam ti dala operi i stavi na čisto mesto gde se ne mogu brzo zaprašiti.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...