Nadasve ili nada sve pravopis – kako se piše

Nadasve ili nada sve pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, odnosno nadasve.

Nadasve je prilog koji ima značenje više ili iznad svega, i uvek se piše sastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Ona je nadasve jedna veoma dobra devojka.

– Kada smo popričali shvatila sam da se on nadasve nikada neće promeniti.

– Ti si nadasve veoma vredan i zaslužuješ da budeš nagradjen.

– Mi smo se nadasve trudili da svi budu veoma zadovoljni.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...