Nadesno ili na desno pravopis – kako se piše

Nadesno ili na desno pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, to jest nadesno.

Nadesno je prilog koji znači na desnu stranu, i uvek se piše spojeno. Takodje i prilog nalevo.

Evo i nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Ja ću krenuti nadesno a ti kreni nalevo, moramo je pronaći do večeras.

– Skreni nadesno ovaj put je prečica, brže ćemo stići.

– Nemoj više skretati nadesno, produži pravo.

– Krenuću nadesno, mislim da je kuća koju tražimo u blizini.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...