Nadknadno ili naknadno pravopis – kako se piše

Nadknadno ili naknadno pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati naknadno.

Prilog naknadno ima značenje kasnije, posle ili nakon.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Nakadno smo ih pozvali jer smo mislili da neće biti dovoljno mesta u sali.

– Uradićemo izveštaj naknadno, nije toliko važan za sutrašnji sastanak.

– Uradjeno je naknadno istraživanje i rezultati nisu nimalo dobri.

– Moguće je naknadno plaćanje ako trenutno nemate dovoljno novca.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...