Nadkrivanje ili natkrivanje pravopis – kako se piše

Nadkrivanje ili natkrivanje pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati natkrivanje.

U ovoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik g prešao je u njegov bezvučni par t, zbog toga što se našao ispred bezvučnog suglasnika k.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Na ovoj kući je potrebno natkrivanje terase jer je već postojeća oronula.

– Radimo natkrivanje parkinga kako bi imali dosta posetioca i tokom zime.

– Trenutno rade natkrivanje bazena, a kada to završe počeće sa izgradnjom novog.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...