Nadomak ili na domak pravopis – kako se piše

Nadomak ili na domak pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle nadomak.

Nadomak je prilog koji ima značenje u blizini, odnosno blizu i uvek se piše spojeno.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Nadomak grada nalazi se jedno predivno jezero, sutra ćemo ići tamo.

– Evo nas nadomak Niša, zovemo vas kada budemo bili u blizini vašeg stana.

– Nadomak moje kuće ima jedna pećina.

– Nismo znali da se nadomak vašeg sela održava njihov koncert.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...