Naime ili na ime pravopis – kako se piše

Naime ili na ime pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Sastavljeno, odnosno naime, piše se u slučaju kada predstavlja rečcu kojom se ističe i precizira.

Odvojeno, odnosno na ime, piše se u izrazima kada moramo odrediti na čije je ime nešto.

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna, a mi ćemo sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Naime, možete nam malo detaljnije objasniti o čemu se tu radi.

– Ako ste planirali da kupite naš preparat, naime, morate računati na to da neće odmah pokazati prave rezultate.

– Ostavite rezervaciju na ime Bogdana Marjanovića.

– Rezervišite dve karte na ime Petra Miladinovića.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...