Naizmenično ili naizmence pravopis – kako se piše

Naizmenično ili naizmence pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Prilozi naizmence i naizmenično su sinonimi, a imaju značenje menjajući se, odnosno na smenu.

Dakle, oba oblika reči su pravilna i mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Dolazićemo naizmenično jer neko stalno mora biti pokraj nje.

– Saobraćaj se odvijao naizmenično zbog radova na tom delu puta.

– Možete raditi naizmence, sat vremena ti, pa sat vremena on.

– Potrebno je da stalno neko bude prisutan, dolazite na naizmence.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...