Najjeftiniji ili naj jeftiniji pravopis – kako se piše

Najjeftiniji ili naj jeftiniji pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle najjeftiniji.

Pridev i rečca naj u superlativu pišu se spojeno. Primeri: Najlepši, najgori, najbolji, najskuplji, najviši, najniži, najsrećniji, najduži, i tako dalje.

Ako pridev počinje suglasnikom j onda će se on u superlativu duplirati. Primeri: Najjači, najjasniji, najjužniji, u ovom slučaju najjeftiniji, i tako dalje.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno piše:

– Ovaj smeštaj je najjeftiniji mogući, zaista smo dobro prošli.

– Taj restoran je najjeftiniji u gradu, a ima izuzetno široku ponudu hrane i pića.

– Kupili smo najjeftiniji telefon koji ćemo koristiti samo za hitne pozive.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...