Najjeftiniji ili naj jeftiniji pravopis – kako se piše

Najjeftiniji ili naj jeftiniji pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, dakle najjeftiniji.

Prefiks naj se uvek piše spojeno sa pridevom, a ako taj pridev počinje slovom j ono se ne gubi već ostaje.

Navešćemo nekoliko primera gde se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Frizerski salon koji ja posećujem je najjeftiniji i najbolji u gradu.

– Ponekad najjeftiniji džemper u butiku bude kvalitetniji od onog koji je mnogo skuplji.

– Ovo je bio najjeftiniji hotel u ponudi, pa smo zbog toga izabrali njega.

– Najjeftiniji ne znači manje kvalitetan od onog skupljeg.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...