Naovamo ili na ovamo pravopis – kako se piše

Naovamo ili na ovamo pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, dakle naovamo.

Naovamo je prilog koji ima značenje na ovu stranu, ili do današnjeg vremena, i uvek se piše sastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno koristi:

– Od raspada njihove države naovamo dešavale su se razne stvari.

– Od poslednjeg rata naovamo prošlo je dosta vremena, a stvari se nisu nimalo promenile.

– Krenite naovamo, srešćemo se usput.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...