Naučićete ili nauči ćete pravopis – kako se piše

Naučićete ili nauči ćete pravopis – kako se piše pravillno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle naučićete.

Glagol naučiti se u Futuru I po licima menja na dva načina:

  1. Ja ću naučiti – naučiću
  2. Ti ćeš naučiti – naučićeš
  3. On, ona, ono će naučiti – naučiće
  1. Mi ćemo naučiti – naučićemo
  2. Vi ćete naučiti- naučićete
  3. Oni će naučiti – naučiće

* Glagoli čija se infinitivna osnova završava na ti u Futuru I grade se na dva načina.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Naučićete ovaj tekst do sutra, nadam se da ćete biti potpuno spremni.

– Naučićete sve lekcije do ponedeljka inače nećete dobiti pozitivnu ocenu.

– Naučićete kako da pravilno koristite ovaj aparat koliko sutra.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...