Navi ili navij pravopis – kako se piše

Navi ili navij pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati navij.

Glagol naviti u prvom licu jednine Imperativa glasi navij.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Navij alarm da zvoni u 07:30, sutra radim prvu smenu.

– Ako želiš navij sat mada mislim da ćemo se svakako rano probuditi.

– Navij alarm kasno ćemo leći, bojim se da ćemo se uspavati ujutru.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...