Ne efikasan ili neefikasan pravopis – kako se piše

Ne efikasan ili neefikasan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle neefikasan.

Kada imamo odričnu rečcu NE ispred prideva, a u ovom slučaju je to pridev efikasan, onda se piše sastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Njihov rad je potpuno neefikasan, uporno rade pogrešne stvari koje ne donose nikakav prihod.

– Taj sistem je zaista neefikasan, ne vidim očekivane rezultate.

– Jedan od mojih radnika je neefikasan, i razmišljam da mu dam otkaz.

– On je trenutno neefikasan, ali smatram da ima prostora da napreduje jer iskazuje želju za tim.

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...