Ne kažem ili nekažem pravopis – kako se piše

Ne kažem ili nekažem pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ne kažem.

Glagol u ličnom glagolskom obliku piše se rastavljeno od odrične rečce ne.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ne kažem da si loše uradio, samo želim da ti kažem da možeš ti to i bolje.

– Bolje da ne kažem šta mislim, ne dopada mi se tvoje ponašanje prema njoj nimalo.

– Rekao si da nikome ne kažem našu tajnu, i ja nisam nikome rekla.

– Ne kažem da je trebalo tako da bude, to je samo moj stav.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...