Ne nagađam ili nenagađam pravopis – kako se piše

Ne nagađam ili nenagađam pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ne nagadjam.

Kada se ispred glagola u ličnom glagolskom obliku nadje odrična rečca ne, onda se ona i glagol pišu odvojeno.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Ne nagadjam već znam odgovor na postavljeno pitanje.

– Nikada ne nagadjam, uvek prenosim samo proverene informacije.

– Reci mi odmah o čemu se radi da ne nagadjam.

– Rekla sam ti da znam ko je u pitanju, ne nagadjam.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...