Neodgovoran ili ne odgovoran pravopis – kako se piše

Neodgovoran ili ne odgovoran pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati neodgovoran.

Kada se ispred prideva nadje odrična rečca ne, onda se ona i pridev pišu sastavljeno. Primeri: Nezreo, nevidljiv, neveseo, nesrećan, nezavisan, nečist, u ovom slučaju neodgovoran, i tako dalje.

Evo nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno piše:

– Ti si veoma neodgovoran, još uvek nisi završio svoj deo posla.

– Nekoliko puta sam ti napomenula da si neodgovoran, a ti još uvek ništa ne preduzimaš.

– Previše si neodgovoran za ovaj posao, moraću da ti dam otkaz.

– Ne smeš biti neodgovoran ako želiš da se istakneš u timu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...