Neparan ili ne paran pravopis – kako se piše

Neparan ili ne paran pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle neparan.

Kada se ispred prideva nadje odrična rečca ne, onda se oni pišu sastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Dobila sam neparan broj na kraju, a čula sam da je trebalo paran.

– Neparan broj studenata se prijavio na konkurs, biće teže sastaviti parove.

– Znam da je nepar broj, samo me zanima koji je u pitanju, tri ili devet?

* Odvojeno se piše jedino u slučaju kada rečca ne zamenjuje odričan oblik nije. Primer: Ne paran, već neparan broj.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...