Neuporedljivo ili neuporedivo pravpis – kako se piše

Neuporedljivo ili neuporedivo pravpis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Oba oblika reči su sasvim pravilna, a mi ćemo navesti par primera rečenica za oba:

– Imamo neuporedivo bolji odnos nego ranije, nadam se da se više nećemo svadjati.

– Naši rezultati su neuporedivo bolji otkad nam je ona direktor.

– Imali smo neuporedljivo kvalitetniju robu ranije, sada je veoma lošeg kvaliteta.

– Posao će nam biti neuporedljivo lakši kada stignu nove mašine.

– Mogu ti reći da je neuporedljivo vredniji, trudi se mnogo više nego ranije.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...