Nezavisan ili nezavistan pravopis – kako se piše

Nezavisan ili nezavistan pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati nezavisan.

Nezavisan znači samostalan, odnosno slobodan.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– On je potpuno nezavisan već nekoliko godina.

– Koliko dugo si nezavisan od svojih roditelja?

– Ako želiš biti nezavisan, onda moraš biti odgovoran i vredan.

– On je nezavisan član, ne zavisi ni od koga.

– Ne možeš reći da si nezavisan ako još uvek pripadaš njima.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...