Ni na šta, ninašta ili na ništa pravopis – kako se piše

Ni na šta, ninašta ili na ništa pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sve tri reči odvojeno, dakle ni na šta.

U navedenom primeru javljaju se tri vrste reči, zamenica, predlog i negacija, pa se zbog toga pišu rastavljeno. Predlog na se uvek piše izmedju odrične zamenice i promenljivog dela.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se dati oblik ispravno piše:

– Ni na šta nisi mislio, samo na nju.

– Rekao si da ni na šta od ovoga ne bi trošio svoje vreme.

– Ne mislim ni na šta kada sam pored tebe.

– Dok si pored mene ni na šta drugo ne mislim, samo na tebe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...