Ni za šta, nizašta ili za ništa pravopis – kako se piše

Ni za šta, nizašta ili za ništa pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sve tri reči odvojeno, dakle ni za šta.

U ovom sastavu imamo tri vrste reči, zamenicu, predlog i negaciju, i zbog toga je pravilno napisati sve odvojeno.

Navešćemo nekoliko primera:

– Ona nije spremna ni za šta, stalno odlaže svoje obaveze.

– Ne bih te ni za šta na svetu menjao, jer si za mene najbolja.

– Ni za šta ne bih sada izašla napolje, sneg je baš napadao noćas.

– Nisam mu prebacivala ni za šta, bezveze se naljutio na mene.

 

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...