Ničim ili ni sa čim pravopis – kako se piše

Ničim ili ni sa čim pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

U slučaju kada imamo padež bez predloga, onda se zamenica i ni pišu sastavljeno, dakle ničim.

U slučaju kada imamo zamenicu koja se piše sa predlogom, onda je on razdvaja i pišu se sve tri reči razdvojeno, dakle ni sa čim. * Napomenućemo da je nepravilno pisati predlog ispred zamenice, tako da je oblik sa ničim potpuno nepravilan.

Pošto smo zaključili da su oba oblika sasvim pravilna, navešćemo nekoliko primera rečenica za oba:

– Ničim izazvan je počeo da se raspravlja sa nama.

– Nije se mogao ničim opravdati, izgubio je naše poverenje zauvek.

– Ni sa čim se ne može uporediti njegov rad, zaista je veoma vredan.

– Da li i ti smatraš da je ni sa čim ne možemo zameniti?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...