Nijedna ili ni jedna – kako se piše, pravopis

Nijedna ili ni jedna – kako se piše pravilno, šta kaže gramatika odnosno pravopis za ovu situaciju?

Piše se i jedno i drugo, zavisno od situacije.

Uglavnom kada su u pitanju složene zamenice sa NI, piše se sastavljeno: nijedna, nijedne, nikakav, ničija itd.

Dok u slučaju kada se želi pojačati značenje nečega, može se pisati odvojeno, kao na primer: Ni jednu jedinu pesmu mi nije otpevao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...