Nikad ili nikada pravopis – kako se piše

Nikad ili nikada pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Oblik nikada, podjednako se upotrebljava kao i oblik nikad.

Evo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Nikada nisam želela da idem tamo zato što sam znala šta me čeka.

– Nikada nije kasno da ostvariš svoje želje.

– Hoćeš reći da nikada nisi bio na tom predivnom mestu?

– Bolje ikad nego nikad.

– Nikad se ti nečeš opametiti.

– Nikad ti oprostiti neću.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...