Nikakav ili ni kakav pravopis – kako se piše

Nikakav ili ni kakav pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati nikakav.

U slučaju kada imamo padež bez predloga, onda se zamenica i ni pišu sastavljeno.

Naveščemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Iskreno rečeno, nastup je bio nikakav, nijednu pesmu nisu otpevali do kraja.

– Nikakav problem nije bio, to su oni nešto umislili.

– Ne možeš reći da nije bio nikakav skandal kada smo mi videli da jeste.

* Odvojeno se piše jedino u slučaju kada imamo odnosno-upitnu zamenicu kakav, i veznik ni. Primer: Nisam videla ni kakav je, a ni koliki je.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...