Niti ili ni ti pravopis – kako se piše

Niti ili ni ti pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Sastavljeno, odnosno niti, piše se u slučaju kada predstavlja sastavni veznik.

Razdvojeno, odnosno ni ti, piše se u slučaju kada ni predstavlja veznik, a ti predstavlja ličnu zamenicu u drugom licu jednine.

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Niti je odgovoran, niti poslušan, moraću da ga otpustim.

– Niti koga vidi, niti šta čuje, nju ništa ne zanima.

– Ni oni, ni ja, a ni ti ne idemo tamo, večeras ostajemo kod kuće.

– Zbog čega ni ti nisi išao u bioskop?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...