O ničemu ili ni o čemu pravopis – kako se piše

O ničemu ili ni o čemu pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni o čemu.

Kada se zamenica ničiji koristi uz predlog, onda se on ubacuje izmedju veznika ni i zamenice, tako da će jedini ispravan oblik biti ni o čemu.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se dati izraz pravilno upotrebljava:

– Nismo pričali ni o čemu, ćutala je sve vreme.

– Ne želim brinuti ni o čemu, to mi nije potrebno.

– Ni o čemu ne vodiš računa, mnogo si neodgovorna.

– Zbog čega ni o čemu niste pisali, a imali ste dovoljno tema da izaberete ono što vama odgovara?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...