O nikome ili ni o kome pravopis – kako se piše

O nikome ili ni o kome pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni o kome.

Kada se zamenica nikoji koristi uz predlog, onda se on ubacuje izmedju veznika ni i zamenice, tako da će jedini pravilan oblik biti ni o kome.

Evo nekoliko primera rečenica u kojima se navedeni izraz ispravno upotrebljava:

– Ni o kome nismo pričali, pomenuli smo samo njen posao.

– Ti ne možeš brinuti ni o kome, čak ni o samoj sebi.

– Zaista ni o kome ne misliš, dokle ćeš tako?

– Ne želim raspravljati ni o kome.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...