Objekt ili objekat pravopis – kako se piše

Objekt ili objekat pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Internacionalne reči koje u sebi sadrže suglasničku grupu kt mogu je razdvojiti nepostojanim a, ili ne moraju.

Prema tome, oba oblika reči su potpuno pravilna, a mi ćemo sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Ovaj objekat je pod video nadzorom.

– Dopao mi se objekat koji smo danas videli, mislim da ću se odlučiti za njega.

– Pogledaj u objekt i nasmeši se.

– Taj objekt je veoma jeftin, a na veoma je dobroj lokaciji.

– Ne želim da budem tvoj objekt.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...