Obrazci ili obrasci pravopis – kako se piše

Obrazci ili obrasci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati obrazci.

U genitivu množine, kao i u nominativu i akuzativu jednine, posle suglasnika z imamo nepostojano a, pa zbog toga nije izvršena glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti.

*U svim drugim padežima, i u jednini i u množini, nepostojano a nestaje i dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako što zvučni suglasnik z prelazi u svog bezvučnog para s, jer se nalazi ispred bezvučnog suglasnika c.

Evo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Ovi obrazci su nam greškom stigli.

– Svi obrazci su pogrešni, moraćemo da pošaljemo druge.

– Koji obrazci su u pitanju?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...