Očekujući ili očekivajući pravopis – kako se piše

Očekujući ili očekivajući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati očekujući.

Glagol očekivati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi očekujući.

Glagolski prilog sadašnji gradi se pomoću trećeg lica množine prezenta od nesvršenog glagola i nastavka ći.

Očekuju + ći > očekujući.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Zaspali smo očekujući vas, zašto ste toliko kasnili?

– Očekujući bolju priliku, nismo iskoristili nijednu od ponudjenih.

– Prolazi mi život očekujući bolje dane.

– Očekujući više od nje, razočarala sam se rezultatima,

Sponzorisani tekstovi:

Loading...