Od ničijeg ili ni od čijeg pravopis – kako se piše

Od ničijeg ili ni od čijeg pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni od čijeg.

Kada se upitno-odnosna zamenica čije upotrebljava sa predlogom, onda se on umeće izmedju veznika ni i zamenice.

Evo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Ni od čijeg komentara se ne plašim, žiri je veoma dobar.

– Hoćeš reći da te ni od čijeg mišljenja nije sramota?

– Ne želim da zavisim ni od čijeg poklona.

– Ni od čijeg lošeg komentara neću posustati.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...