Odpadak ili otpadak pravopis – kako se piše

Odpadak ili otpadak pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati otpadak.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik d prešao je u svoj bezvučni par t, zbog toga što se našao ispred bezvučnog suglasnika p.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Možeš baciti ovaj otpadak, samo nam smeta ovde.

– Ne moraš svaki otpadak sačuvati.

– Šta ti ovde smatraš kao otpadak?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...