Odslušaj ili otslušaj pravopis – kako se piše

Odslušaj ili otslušaj pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odslušaj.

U navedenoj reči javlja se odstupanje od glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako da suglasnik d ostaje nepromenjen.

Evo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Prvo odslušaj šta imam da ti kažem pa onda odluči.

– Kada budeš stigao odslušaj ono što sam ti poslala.

– Ako želiš odslušaj i pogledaj onaj snimak pa mi javi šta misliš.

– Odslušaj lepo i potrudi se da zapamtiš što više.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...