Oduvek ili od uvek pravopis – kako se piše

Oduvek ili od uvek pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle oduvek.

Oduvek je prilog koji ima značenje od kada se pamti, i uvek se piše spojeno.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Oduvek je bio najbolji u svom poslu.

– Nisam oduvek volela da slušam Riblju Čorbu, počela sam u skorije vreme.

– Rekao mi je da je oduvek voleo samo nju i nijednu više.

– Oduvek sam se plašila mraka, mada znam da nema razloga.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...